Alliance Française Girona
Informació:

+34 97 220 04 06

info@afgirona.org

Cursos per a nens i joves

Cursos per a nens i joves

Una excel·lent opció desprès de l'escola. Iniciar-se a una altra llengua, o bé perfeccionar-la, és millorar les seves competències a l'escola, a l'institut o en altres àmbits d'estudi.

NENS

 PRIMER  A1 De 6 a 8 anys Dilluns 18h - 19h30
 PRIMER   A1 De 8 a 10 anys  Dimecres 18h - 19:30h 
 SEGON  A2.1  De 10 a 12 anys   Dijous   18h - 19:30h 
 SEGON  A2.2  De 10 a 12 anys  Dilluns  18h - 19:30h 
 TERCER   B1  De 10 a 12 anys   Dimarts   18h - 19:30h

 

 

JOVES 

 PRIMER    A1  De 13 a 15 anys   Dimarts  18h - 20h 
 SEGON  A2 De 13 a 15 anys   Dijous   18h - 20h 
 TERCER  B1 De 13 a 15 anys   Dilluns   18h - 20h 
 QUART  B1.2 De 13 a 16 anys   Dimecres  18h - 20h 
 QUART  B1.2 De 16 a 18 anys   Dimecres  18h - 20h 
 CINQUÈ  B2 De 16 a 18 anys   Dimecres  18h - 20h